Hyundai Thái Bình thay đổi chương trình Hyundai Membership 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN HYUNDAI 2022

 

Nhằm nâng cao trải nghiệm của Quý Khách hàng sử dụng dịch vụ, Đại lý Hyundai Thái Bình trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng về việc Thay đổi chính sách Chương trình Hội viên Hyundai 2021 và Triển khai chương trình Hội viên Hyundai 2022, với các thể lệ như sau:

 1. I.                    Kết thúc Chương trình Hội viên Hyundai 2021 vào ngày 31/12/2021 

Hyundai Thái Bình xin thông báo kể từ ngày 01/01/2022, Hyundai Thái Bình dừng triển khai Chương trình Hội viên Hyundai 2021, theo đó:

Điểm tích lũy tiêu dùng của Hội viên tham gia chương trình Hội viên Hyundai kể từ thời điểm triển khai chương trình đến hết ngày 31/12/2021 sẽ được điều chỉnh từ không có hạn sử dụng thành có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/03/2022. Từ ngày 01/04/2022, điểm tích lũy tiêu dùng này nếu chưa được sử dụng sẽ trở thành điểm hết thời hạn và không có hiệu lực sử dụng.

Hạng Hội viên và điểm tích lũy xét hạng của Hội viên đến ngày 31/12/2021 tiếp tục được duy trì sang năm 2022 cho đến khi Hội viên thay đổi Hạng theo thực tế khi áp dụng chính sách năm 2022.

Các ưu đãi khác (ngoài điểm tiêu dùng) được áp dụng theo chính sách mới của năm 2022.

Vậy, chúng tôi kính mời Quý Hội viên sử dụng dịch vụ và tiêu điểm tích lũy trước ngày 31/03/2022 nhằm đảm bảo tốt nhất quyền lợi của Hội viên.

 1. II.     Triển khai chương trình Hội viên Hyundai 2022.

Hội viên Hyundai/Hyundai Membership 2022 là Chương trình Khách hàng thường xuyên (“Chương trình”) của Đại lý Hyundai ủy quyền phối hợp Công ty Cổ phần liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (“HTV”) dành cho Khách hàng mua xe và sử dụng dịch vụ tại hệ thống Đại lý Hyundai Ủy Quyền (“Đại lý”).

Chính sách của Chương trình như sau:

–                       Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2022

–                       Đối tượng tham gia: Khách hàng sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia Chương trình Hội viên tại Đại lý Hyundai Thái Bình

–                       Phạm vi áp dụng: Tại Đại lý Hyundai Thái Bình

 1. 1.                  Đăng kí Hội viên:

–                      Đối tượng chương trình: Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe ôtô Hyundai khi sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/sửa chữa tại Đại lý và đăng ký tham gia chương trình sẽ được cấp Mã thẻ Hội viên và được gọi là Hội viên.

–                      Tài khoản Hội viên: Mỗi tài khoản Hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe đăng kí tham gia chương trình sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản Hội viên độc lập với nhau.

–                      Hình thức Đăng kí: Đăng ký tại Đại lý Hyundai Thái Bình

 

 1. 2.                  Xét hạng Hội viên:

Danh hiệu Hội viên được xếp từ thấp đến cao gồm Tiêu chuẩn (Standard) – Vàng (Gold) – Bạch Kim (Platinum). Mức phân hạng này dựa vào việc đáp ứng cả hai tiêu chuẩn đồng thời như sau:

Tiêu chí xét hạng Tiêu chuẩn Vàng Bạch kim Ghi chú
Lượt tích điểm dịch vụ của xe trong kỳ xét hạng (lượt 1 hoặc Khách hàng mua xe mới 4 6 – Điều kiện hạng Tiêu chuẩn chỉ áp dụng lần đầu tiên khi đăng ký  chương trình. Sau đó duy trì hoàn toàn.

– Lượt tích điểm dịch vụ được ghi nhận: là lượt dịch vụ có Số tiền, chi trả dịch vụ bao gồm tiền do KH/bảo hiểm thanh toán >0 đồng

Số tiền chi trả dịch vụ/kỳ xét hạng (triệu VNĐ)

 

8 15 – Số tiền chi trả dịch vụ bao gồm tiền do KH/bảo hiểm thanh toán >0 đồng (bao gồm các khoản tiền thanh toán sau khuyến mại DV)

– Số tiền chi trả này được quy đổi thành điểm tích lũy xét hạng (theo tỷ lệ tích điểm dịch vụ) để tính toán phân hạng.

Thời hạn duy trì Không thời hạn 12 tháng 12 tháng  

– Kỳ xét hạng: là khoảng thời gian xét hạng Hội viên tính từ tháng hiện tại trở về 12 tháng trước đó. Trường hợp Xét lên hạng: Hội viên có thể lên hạng (hạng liền trên) ngay khi đạt được điều kiện lên hạng mới (không cần chờ tới đủ 12 tháng để xét lên hạng). Hết kỳ xét hạng hoặc khi Hội viên lên hạng mới, các chỉ số lũy kế để xét hạng và các quyền lợi ưu đãi (không bao gồm điểm tiêu dùng) sẽ trở về mốc 0 để Hội viên tích lũy cho kì tiếp theo.

– Để duy trì danh hiệu Hội viên cho 12 tháng tiếp theo (trừ hạng Tiêu chuẩn), Hội viên cần đáp ứng được các tiêu chuẩn tương ứng trong 12 tháng liên tiếp của kì xét hạng.  Nếu không đáp ứng yêu cầu duy trì hạng, Hội viên sẽ xuống hạng liền dưới. Hạng Tiêu chuẩn không có ngày hết hạn duy trì trừ trường hợp chấm dứt tài khoản Hội viên được quy định trong điều lệ chung.

 1. 3.                  Ưu đãi và quyền lợi dành cho Hội viên:
Tên ưu đãi Giá trị ưu đãi Chi tiết áp dụng
TIÊU CHUẨN VÀNG BẠCH KIM
Tích và sử dụng điểm tiêu dùng (*) khi sử dụng dịch vụ 2% 3% 5% Tích điểm qua các lần làm dịch vụ tại ĐL và sử dụng điểm tiêu dùng trong tài khoản để thanh toán các lần dịch vụ tiếp theo tại Đại lý tích điểm.
Tích điểm tiêu dùng khi Hội viên mua thêm xe 600,000 điểm 600,000 điểm 600,000 điểm Hội viên mua thêm xe được tặng điểm vào tài khoản theo xe mới.
Tích điểm tiêu dùng khi Hội viên giới thiệu Hội viên khác mua xe 400,000 điểm 400,000 điểm 400,000 điểm Tặng điểm cho Hội viên giới thiệu một Khách hàng khách mua xe + Đăng kí tham gia chương trình Hội viên.
Tặng điểm tiêu dùng nhân dịp sinh nhật Hội viên 100,000 điểm 200,000 điểm  
Kiểm tra GDS, cập nhật AVN x x x  
Ưu tiên tiếp nhận xe làm dịch vụ tại Đại lý x Thứ tự ưu tiên tiếp nhận:
HV Bạch Kim – KH đặt hẹn – KH/HV còn lại
Phòng chờ Hội viên x x  
Rửa xe khi không sử dụng dịch vụ x x HV Vàng:  không quá 12 lần/kỳ
HV Bạch Kim: Không giới hạn
* Chi tiết công việc: Rửa xe ngoại thất, hút bụi và làm sạch sàn xe
Hỗ trợ kỹ thuật tại địa điểm yêu cầu x x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
HV Vàng: không quá 2 lần/kỳ
HV Bạch Kim: không quá 5 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: cứu hộ bình điện, tư vấn kĩ thuật tại chỗ
Đưa Hội viên tới địa điểm yêu cầu x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn: không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết ưu đãi: Đưa Hội viên từ Đại lý tới địa điểm được yêu cầu khi  xe của Hội viên đang làm dịch vụ tại ĐL. Hội viên cần đặt hẹn dịch vụ để được áp dụng ưu đãi.
Nhận xe và giao xe tại địa điểm yêu cầu x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn:  không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: Nhận xe tại địa điểm Hội viên yêu cầu, đưa xe về Đại lý làm dịch vụ và sau đó mang xe tới địa điểm Hội viên yêu cầu.
Kiểm tra xe trước hành trình dài x Bán kính 15km – trong giờ hành chính
Giới hạn:  không quá 3 lần/kỳ
* Chi tiết công việc: Nhân viên kỹ thuật Đại lý tới địa điểm Hội viên yêu cầu để kiểm tra các hạng mục: Bên trong khoang lái, hệ thống điều hòa, hệ thống hộp số, khoang động cơ, hệ thống phanh, bánh xe

Trong đó:

(*) Điểm tiêu dùng:

– Chức năng điểm tiêu dùng: để tiêu dùng/chi trả khi Hội viên sử dụng dịch vụ của Đại lý ở các lần sử dụng dịch vụ kế tiếp. Điểm có thời gian sử dụng 12 tháng kể từ ngày phát sinh điểm. Điểm tiêu dùng không thể quy ra tiền mặt/chuyển khoản hay hoặc bán/chuyển nhượng cho người khác.

– 1 điểm tiêu dùng = 1 Việt Nam đồng

– Điểm tiêu dùng được tích từ các chương trình tặng điểm hoặc tích lũy từ hoạt động sử dụng dịch vụ Bảo dưỡng/ Sửa chữa tại Đại lý (theo hệ số tích điểm sử dụng dịch vụ).

(*) Hệ số tích điểm sử dụng dịch vụSau khi Hội viên sử dụng dịch vụ bảo dưỡng/sửa chữa tại đại lý, tài khoản Hội viên sẽ được tích một số điểm theo hệ số tương ứng gọi là Điểm tích lũy.

Bảng hệ số tích điểm

Hạng Hội viên Tiêu chuẩn Vàng Bạch Kim Ghi chú  
Hệ số tích điểm dịch vụ (% trên số tiền chi trả dịch vụ) 2% 3% 5% – Hệ số tích điểm được quy định chung cho điểm tích lũy xét hạng và điểm tích lũy tiêu dùng  

– Tích điểm tiêu dùng: tính trên số tiền dịch vụ Không bao gồm tiền do bảo hiểm thanh toán. Điểm tiêu dùng có thể Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác

– Tích điểm xét hạng: ngoài điểm tiêu dùng, điểm tích lũy còn có chức năng để tính xét hạng gọi là điểm tích lũy xét hạng. Điểm xét hạng được tính trên số tiền dịch vụ có bao gồm tiền do bảo hiểm thanh toán, và gồm các khoản tiền thanh toán sau khuyến mại Dịch vụ.

4. Chấm dứt tài khoản Hội viên:

Tài khoản Hội viên sẽ chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

– Hội viên tự nguyện rút không tham gia chương trình

– Hội viên bán/chuyển nhượng xe sang chủ sở hữu khác

– Hội viên vi phạm điều lệ chương trình:

+ Lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các phần thưởng, các trang thiết bị cơ sở vật chất của Chương trình dành cho Hội viên.

+ Có những hành động gian lận hoặc gây thiệt hại về tài chính, dữ liệu, hình ảnh, thương hiệu cho Chương trình, HTV, Đại lý hoặc các đối tác (nếu có) của Chương trình.

+ Có những hành động khác mà HTV cho rằng đã vi phạm Điều lệ Chương trình.

Vậy, Hyundai Thái Bình xin được trân trọng thông báo!

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline Chăm sóc khách hàng tại Đại lý: Hyundai Thái Bình – Hotline 0973 88 55 22 để được hỗ trợ.

Hyundai Thành Công giới thiệu Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới

Ngày 27/12/2021, Hyundai Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới chính thức được Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) giới thiệu đến thị trường và khách hàng Việt Nam. Tucson 2022 được phân phối 4 phiên bản với giá bán từ 825 triệu đồng.

Hyundai Tucson là mẫu SUV bán chạy nhất của Hyundai trên phạm vi toàn cầu. Kể từ thế hệ đầu tiên được giới thiệu vào năm 2004, trải qua 3 thế hệ đến nay, Tucson đã bán được hơn 7 triệu chiếc. Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được giới thiệu là thế hệ thứ 4, mang trên mình những cải tiến mạnh mẽ về một chiếc xe phong cách, thể thao, hiện đại và tiện nghi cùng sứ mệnh nâng tổng số bán cộng dồn của Tucson trên phạm vi toàn cầu lên 10 triệu chiếc.

Tại Việt Nam, thế hệ thứ 3 của Hyundai Tucson được phân phối tại Việt Nam vào năm 2015 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc. Tháng 8/2017 Tucson được chuyển dịch sản xuất lắp ráp theo chiến lược chung của . Kể từ đó, Tucson luôn là một trong những mẫu SUV cỡ C được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam với hơn 7.000 xe đến tay khách hàng trong 11 tháng đầu năm 2021.

Nhằm khẳng định vị thế là mẫu xe SUV hàng đầu, cũng như đem đến cho khách hàng Việt Nam một sản phẩm toàn cầu hoàn toàn mới với thiết kế ấn tượng, trang bị tiện nghi cao cấp cùng khả năng vận hành vượt trội, Hyundau Thành Công Việt Nam đã chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 hoàn toàn mới đến khách hàng và thị trường Việt Nam.

Thiết kế ngoại thất thể thao và gợi cảm xúc – Sensuous Sportiness

Hyundai Tucson hoàn toàn mới là mẫu xe mới nhất trong quá trình chuyển đổi SUV của Hyundai, đặc biệt là về mặt thiết kế. Tucson là mẫu SUV đầu tiên của hãng được mang trọn vẹn triết lý thiết kế Sensuous Sportiness (thể thao và gợi cảm). Điểm nhấn đặc trưng của ngôn ngữ thiết kế này là sự hài hòa giữa 4 yếu tố cơ bản: tỷ lệ, kiến trúc, kiểu dáng và công nghệ, đặc biệt là làm nên sự cá tính khác biệt của từng mẫu xe nhưng vẫn hòa nhập vể tổng thể nhận diện thương hiệu của các mẫu xe Hyundai. Triết lý thiết kế này lấy khách hàng làm vai trò trung tâm, tạo nên một sản phẩm phù hợp với khách hàng mục tiêu với những phong cách và bản sắc riêng, nâng cao giá trị

 

 

­­Cảm hứng thiết kế của Tucson được thừa hưởng từ 2 mẫu concept “Le Fil Rouge” & Vision T, nhờ vào tỷ lệ thể thao và năng động hơn được tạo nên bởi nền tảng mới, Tucson hoàn toàn mới sở hữu một vẻ ngoài rất táo bạo mà không ảnh hưởng đến tính thực dụng của xe.

Một trong những điểm nhấn nổi bật ở phía trước là đèn ban ngày được thiết kế ẩn vào lưới tản nhiệt mang tên Parametric Jewel Hidden Lights. Sự đổi mới này kết hợp liền mạch với công nghệ chiếu sáng hiện đại vào lưới tản nhiệt cỡ lớn như viên ngọc quý của Tucson, tạo thành một kiến trúc ánh sáng nổi bật cho xe. Khi xe tắt máy, mặt trước của xe dường như chỉ được bao phủ bằng các họa tiết hình học tối màu và sẽ trở nên nổi bật đầy ấn tượng khi xe lăn bánh trên đường. Trang bị đèn chiếu sáng full LED là lựa chọn không thể thiếu trên xe.

Những bề mặt được thiết kế theo kiểu hình khối mang đến cho Tucson mới một nét tiên phong, mạnh mẽ đầy táo bạo. Những đường gân hình khối cơ bắp cùng vòm bánh xe góc cạnh càng tô đậm vẻ đẹp năng động và khỏe khoắn cho xe. Phần mui xe dài và đường mái phẳng kết hợp cùng với chiều dài cơ sở dài và phần nhô ra ngắn tạo nên cảm giác năng động, sẵn sàng bùng nổ năng lượng của chiếc xe. Thân xe được tạo hình sắc sảo với sự kết hợp của các đường cắt thẳng góc cạnh sắc nét trong một tổng thể mượt mà của các hình khối.

Phía sau phần đuôi xe cũng nổi bật với một vài điểm nhấn thiết kế mới đáng chú ý, trong đó bao gồm đèn hậu LED Parametric Jewel Hidden Lights. Ngoài ra, để tiếp tục làm nổi bật tính công nghệ cao của mình, Tucson mới còn được trang bị cửa kính phía sau mang tính biểu tượng của Hyundai cùng gạt nước được giấu bên dưới cánh gió sau giúp tăng thêm vẻ đẹp hiện đại cho xe.

Một trong những điểm đáng quan tâm trên Hyundai Tucson đó là kĩ thuật thiết kế Parametric Dynamics (Động lực học tham số), đó là cách tiếp cận thiết kế phi truyền thống bằng việc sử dụng các thuật toán hình học để tối đa hóa công nghệ kỹ thuật số như một yếu tố thiết kế. Thay vì vẽ hoặc phác thảo truyền thống, kĩ thuật Parametric Dynamics sử dụng các đường nét, khuôn mặt, góc độ và hình dạng đã được tạo ra thông qua dữ liệu kỹ thuật số để tạo ra tính thẩm mỹ thiết kế táo bạo và cá tính chưa từng có.

Một ví dụ điển hình cho điều này là lưới tản nhiệt với các họa tiết hoa văn trang trí như viên ngọc quý. Nó nhấn mạnh hình dạng ba chiều theo góc độ và ánh sáng phản chiếu trông giống  như một viên ngọc dưới hình dạng hình học. Ngoài ra, nhờ kiến trúc tích hợp, Tucson sở hữu bộ đèn chiều sáng tích hợp hoàn toàn vào lưới tản nhiệt và chỉ sáng rõ lên khi xe nổ máy.

Kích thước lớn hàng đầu phân khúc

Hyundai Tucson 2022 thế hệ hoàn toàn mới sở hữu một kích thước vượt trội với các thông số Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.630 x 1.865 x 1.695 (mm). So với thế hệ thứ 3, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm, hơn 85mm so với thế hệ cũ. Xe được trang bị lazang có các kích thước từ 17 cho đến 19 inch tùy từng phiên bản. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 181mm.

Thiết kế nội thất INTERSPACE

Vẫn tuân theo triết lý thân thiện với người sử dụng, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới sở hữu không gian nội thất tối đa hóa sự thoải mái và thư giãn cho người dùng nhằm tránh sự căng thẳng mệt mỏi khi di chuyển trên đường.

Có thể nói, Tucson thế hệ mới sở hữu khoang nội thất với các tham số không gian, công nghệ và thông tin hòa quyện hoàn hảo. Tạo hình của bảng điều khiển kết hợp nhất quán với cửa ra vào, bao quanh những người ngồi phía trước như một dãy núi hùng vĩ. Khu vực bảng điều khiển trung tâm với điểm nhấn là màn hình cảm ứng giải trí đa chức năng 10,25 inch, hỗ trợ Android Auto/Apple Carplay cùng khả năng Dual Connect 2 thiết bị Bluetooth cùng lúc. Bảng điều khiển sử dụng công nghệ cảm ứng sắp xếp theo chiều dọc đổ tạo cảm giác như một thác nước tuôn chảy. Đường trang trí màu bạc chạy dọc từ trung tâm đến cửa sau hài hòa với các vật liệu bề mặt cao cấp được xếp lớp gọn gàng. Xe được trang bị hệ thống đèn LED nội thất, có thể điều chỉnh 64 màu giúp làm tăng thêm tính thẩm mĩ cho không gian.

Tucson thế hệ mới được trang bị hệ thống điều hòa thông gió đa chiều, giúp gia tăng khả năng làm mát cũng như lọc không khí độc hại, giảm bớt hiện tượng làm lạnh cục bộ gây khó chịu với hành khách. Bảng đồng hồ thông số Full Digital được thiết kế không mui độc đáo. Để giảm bớt hiện tượng lóa hình, các kĩ sư Hyundai đã thiết kế một lớp phim đặc biệt bao phủ lên bền mặt, giúp hình ảnh sắc nét. Xe sở hữu cốp điện thông minh tùy chỉnh 4 mức độ mở cùng chức năng khởi động từ xa với chỉ một nút bấm trên chìa khóa.

Hyundai Tucson tiếp tục mang đến một loạt các trang bị hiện đại như: cần số điện tử điều khiển nút bấm, hệ thống âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời toàn cảnh, Cruise Control thông minh, đèn pha và gạt mưa tự động, sưởi và làm mát ghế, phanh tay điện tử, gạt mưa tự động, Dừng xe thông minh Autohold, phanh tay điện tử, Camera 360…Như mọi mẫu xe khác của Hyundai tại thị trường Việt Nam, Tucson vẫn được trang bị bản đồ dành riêng cho thị trường Việt Nam với các tính năng được tùy chỉnh. Điểm lợi thế của bản đồ offline tích hợp sẵn là khả năng hoạt động độc lập với dữ liệu được nạp sẵn cùng kết nối vệ tinh GPS trực tiếp, không phải phụ thuộc vào hệ thống Internet như các bản đồ online khác.

Thế hệ động cơ SmartStream mới

Hyundai Tucson thế hệ thứ 4 tại thị trường Việt Nam được trang bị thế hệ động cơ SmartStream hoàn toàn mới, đem đến hiệu suất vận hành ấn tượng.

Công nghệ cốt lõi của SmartStream là áp dụng những công nghệ thông minh, “Smart” nhằm tiết kiệm nhiên liệu, cải thiện hiệu suất và giảm phát khí thải. Các bước công nghệ này áp dụng cho mọi giai đoạn vận hành như một dòng chảy “Stream”: tối ưu hóa luồng khí và nhiên liệu được nạp, rồi sau đó tối ưu hóa công suất được sinh ra tới hệ thống hộp số và hệ truyền động.

Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi (mã hiệu G4FP) cho công suất cực đại 180 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Động cơ này ứng dụng công nghệ van biến thiên liên tục CVVD thay thế cho động cơ Gamma 1.6L T-GDi cũ, được tối ưu gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất cũng như giảm 12% lượng khí thải. Phiên bản động cơ này đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

Phiên bản sử dụng động cơ SmartStream Diesel D2.0 (mã hiệu D4HD) cho công suất tối đa 186 mã lực tại 4.000 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 416Nm tại 2.000 ~ 2.750 vòng/phút. Đây chính là khối động cơ có cùng công nghệ với chiếc Hyundai Santa Fe đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam với khối lượng nhẹ hơn do lốc máy được chế tạo bằng gang graphit và nắp quy lát được làm bằng nhôm gia cường, cơ cấu trục cam truyền động được cải tiến giúp triệt tiêu độ rung và độ ồn, cùng áp suất nén cao hơn (2.200bar so với 2.000bar) đem tới hiệu suất vận hành tốt hơn. Phiên bản này đi kèm hộp số tự động 8 cấp.

Lựa chọn tiêu chuẩn vẫn là động cơ xăng SmarStream 2.0l MPI (mã hiệu G4NM) cho công suất 156 mã lực tại 6.200 vòng/phút, cùng momen xoắn 192 Nm tại 4.500 vòng/phút. Khối động cơ này cũng được cải tiến hơn so với động cơ Nu 2.0L MPI cũ bằng hệ thống quản lí nhiệt tích hợp ITMS, hệ thống di chuyển giảm thiểu ma sát FOMS,… Phiên bản sử dụng động cơ này được đi kèm hộp số tự động 6 cấp.

Hệ thống khung gầm N3 – Plattform hoàn toàn mới

Tương tự đàn anh Santa Fe, Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống khung gầm mới mang mã hiệu N3. Với thế hệ khung gầm mới, Tucson đem đến một trải nghiệm lái xe thú vị hơn, khả năng bảo vệ an toàn cho hành khách tốt hơn, mang đến không gian nội thất được tối ưu rộng rãi hơn đồng thời tăng tính khí động học, giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Hệ thống khung gầm mới của Tucson được cấu thành thì các loại thép có độ cứng khác nhau nhằm đáp ứng các mục đích khác nhau: hấp thụ & phân tán lực va chạm, bảo vệ khoang cabin,… Trong đó, đáng kể nhất là 16 điểm hàn dập nóng bằng thép cường lực cùng khả năng chống vặn xoắn vượt trội.

Với khung gầm N3 mới, Tucson 2022 cũng xử lý N.V.H (Noise – Vibration – Hardness) – Tiếng ồn, độ rung cùng các ảnh hưởng khác của nó khi vận hành một cách triệt để hơn. Với Tucson thế hệ hoàn toàn mới, khách hàng hoàn toàn thỏa mái tận hưởng hành trình một cách thú vị.

Tăng cường khả năng vận hành với HTRAC

Lần đầu tiên tại Việt Nam mẫu xe Tucson được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian thông minh HTRAC. Giống như người đàn anh Santa Fe, hệ thống này trên Tucson có thể điều chỉnh biến thiên tỉ số phân bổ lực kéo trên các bánh tùy theo Drive Mode được cài đặt: Sport (Thể thao) 65:35 ~ 50:50; Comfort (Tiện nghi) 80:20 ~ 65:35; Eco (Tiết kiệm) 100:0 ~ 80:20. Chế độ Smart sẽ tùy chỉnh theo chân ga của người lái để tự động cài đặt chế độ phù hợp. HTRAC không chỉ đơn thuần là hệ thống giúp người lái vượt đường khó, nó còn giúp điều chỉnh khả năng vận hành của chiếc xe một cách an toàn, ổn định nhất thông qua hàng loạt hệ thống điều khiển điện tử. Ngoài ra, xe còn được trang bị khóa visai trung tâm điện tử để giúp vượt địa hình phức tạp.

Bên cạnh những công nghệ mới được trang bị, Tucson thế hệ hoàn toàn mới còn được tối ưu tinh chỉnh khả năng lái thú vị hơn. Điều này thể hiện qua hệ thống treo trước và treo sau được cải tiến nhằm giảm độ rung, cùng thanh giằng chống nghiêng giúp thân xe ổn định hơn. Tỉ số truyền của tay lái trên hệ thống C-MDPS truyền thống cũng được tùy chỉnh để nhạy bén và phản ứng tốt hơn với mỗi cú đánh lái. Van điều tiết MFS và MFB cũng được tùy chỉnh hướng đến khả năng lái. Tất cả các điều chỉnh này nhằm giúp người lái có thể cảm nhận mặt đường tốt hơn không chỉ qua vô lăng mà còn thông qua hệ thống khung gầm, giúp cảm nhận được chính xác và chân thực nhất điều kiện vận hành.

An toàn hơn với Hyundai SmartSense

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới tiếp tục được duy trì các công nghệ an toàn vượt trội:

–    Hệ thống chống bó cứng phanh ABS

–    Hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp BA

–    Hệ thống phân bổ lực phanh EBD

–    Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS

–    Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM

–    Hệ thống cân bằng điện tử ESC

–    Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC

–    Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC

–    Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù BCA

–    Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe RCCA

–    Hệ thống thống cảnh báo va chạm khi ra khỏi xe SEW

–    Hệ thống cảm biến áp suất lốp TPMS

–    Hệ thống chống trộm Immobilizer

–    Hệ thống an toàn 6 túi khí

Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới được trang bị hệ thống an toàn SmartSense thế hệ mới nhất, giúp đảm bảo độ an toàn dành cho người lái, hành khách đi cùng cũng như người và các phương tiện khác lưu thông trên đường. Các công nghệ có thể kể đến bao gồm:

– Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA: LFA sử dụng camera quan sát phía trước, từ các dữ liệu thu thập được sẽ tác động đến vô lăng, giúp xe giữ đúng làn vận hành, tránh gây nguy hiểm đến các phương tiện xung quanh.

– Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA: hệ thống này là sự nâng cấp, bổ sung cho cảnh báo điểm mù BCW. Bên cạnh radar, hệ thống này sử dụng 2 camera góc rộng để nâng tầm quan sát cho lái xe. Khi người lái bật xi-nhan để rẽ hoặc vượt, hình ảnh điểm mù phía xi-nhan sẽ hiển thị ở trên màn hình ODO của xe, giúp phát hiện vật thể tránh va chạm. Trong trường hợp cần thiết, BCA sẽ can thiệp để xe có thể phanh để tránh nguy hiểm.

– Hệ thống phòng tránh va chạm trước FCA: hệ thống này là sự kết hợp của Camera & Radar gắn ở phía trước xe. Khi hoạt động, hệ thống sẽ nhận dạng người đi bộ hay các phương tiện phía trước và nếu vật thể nằm trong phạm vi nguy hiểm, hệ thống sẽ cảnh báo và có tác động đến hệ thống phanh để giảm tốc độ, tránh va chạm. Đặc biệt, hệ thống này không chỉ có tác dụng khi xe đi thẳng mà còn có khả năng xử lí khi xe vào cua trái, tránh những tai nạn đáng tiếc. FCA có khả năng cảnh báo khi xe di chuyển trong dải tốc độ từ 10 – 180 km/h, đồng thời có khả năng tác động phanh sớm trong dải tốc độ từ 10 – 80 km/h

– Hệ thống điều khiển hành trình thông minh Smart Cruise Control: Hệ thống này sử dụng Camera và Radar phía trước. Khi xe di chuyển trên đường với tốc độ nằm trong phạm vi hoạt động của hệ thống (Từ 30 – 180km/h), chỉ với một nút bấm trên vô lăng kích hoạt, hệ thống sẽ tự động quét và xác định phương tiện di chuyển phía trước, đồng thời điều chỉnh tốc độ và giữ khoảng cách an toàn mà người lái không cần tác động đến vô lăng hay chân ga. Khi xe phía trước tăng hay giảm tốc, hệ thống cũng tự động điều chỉnh theo. Đặc biệt khi xe phía trước phanh lại, hệ thống cũng chủ động phanh xe giảm tốc độ giữ khoảng cách an toàn.

Những trang bị trên Hyundai Tucson thế hệ hoàn toàn mới giúp khẳng định vị thế hàng đầu của chiếc xe trong phân khúc C-SUV đang vô cùng sôi động và hấp dẫn. Tại Việt Nam, New Tucson được phân phối trên hệ thống đại lý Hyundai toàn quốc với 4 phiên bản khác nhau cùng 7 lựa chọn màu sắc: Đen, Trắng, Đỏ đô, Bạc, Xanh, Vàng cát và Ghi vàng. Cũng như những sản phẩm xe du lịch Hyundai được sản xuất và phân phối, Tucson All New được áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 100.000km tùy điều kiện nào đến trước.

Giá bán cụ thể của từng phiên bản Tucson All New (Giá đã bao gồm VAT):

–       Tucson 2.0L Tiêu chuẩn: 825.000.000 VNĐ

–       Tucson 2.0L Xăng Cao cấp: 925.000.000 VNĐ

–       Tucson 2.0D Dầu Cao cấp: 1.030.000.000 VNĐ

–       Tucson 1.6L Turbo HTRAC: 1.020.000.000 VNĐ

Chương trình Hướng dẫn Lái Xe An Toàn T12.2021

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG XE AN TOÀN
Nhằm giúp các bác tài có thêm nhiều kinh nghiệm chăm sóc, bảo vệ xe đúng cách, nâng cao kỹ năng lái xe an toàn và xử lý các tình huống khẩn cấp.
HYUNDAI THÁI BÌNH tổ chức chương trình “Hướng dẫn sử dụng xe an toàn” vào ngày 25/12/2021.
⏰ Thời gian: 08h00 – 11h45
Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh vẫn còn đang diễn biến khá phức tạp, chương trình sẽ tổ chức theo hình thức online.
🔖Nội dung chương trình:
– GV đào tạo nội bộ Hyundai Thái Bình sẽ hướng dẫn sử dụng những tính năng trên xe Hyundai mà không phải ai cũng biết
– Hướng dẫn cụ thể từng tình huống lái xe an toàn. Kết hợp minh họa thực tế để khách hàng nắm rõ hơn.
– Tham gia giải đáp câu hỏi, nhận quà hấp dẫn trong chương trình
=> Để đăng ký tham gia tương tác trực tiếp cùng chương trình, quý khách vui lòng inbox vào fanpage hoặc gọi hotline: 0973 88 55 22

CHĂM SÓC XẾ CƯNG – TƯNG BỪNG ĐÓN TẾT

👨‍🔧𝑪𝑯𝑨̆𝑴 𝑺𝑶́𝑪 𝑿𝑬̂́ 𝑪𝑼̛𝑵𝑮 – 𝑻𝑼̛𝑵𝑮 𝑩𝑼̛̀𝑵𝑮 Đ𝑶́𝑵 𝑻𝑬̂́𝑻🧧
🎁HYUNDAI THÁI BÌNH thực hiện tri ân khách hàng cuối năm, nhằm cảm ơn khách hàng đã luôn đồng hành cùng Đại Lý trong suốt thời gian qua, nội dung cụ thể như sau:
▪️ Miễn phí giao nhận xe tại nhà theo yêu cầu khách hàng
▪️ Miễn phí kiểm tra tổng thể xe
▪️ Miễn phí nước rửa kính
▪️ 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝟮𝟮% 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝗱𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗵𝗼̛́𝘁.
▪️ 𝗚𝗶𝗮̉𝗺 𝗴𝗶𝗮́ 𝟭𝟬% 𝗱𝘂𝗻𝗴 𝗱𝗶̣𝗰𝗵 𝘃𝗲̣̂ 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗵𝗲̣̂ 𝘁𝗵𝗼̂́𝗻𝗴 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗹𝗶𝗲̣̂𝘂
⏰𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝗮́𝗽 𝗱𝘂̣𝗻𝗴 𝘁𝘂̛̀ 𝟬𝟭-𝟯𝟭/𝟭𝟮/𝟮𝟬𝟮𝟭
✍️Lưu ý : Áp dụng cho khách hàng sử dụng xe Hyundai 9 chỗ trở xuống và Solati, không áp dụng cho xe làm bảo hiểm, không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác)
——————–
🏢 HYUNDAI THÁI BÌNH – Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
🚏 204 Lý Thường Kiệt, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình
☎️ 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵: 𝟬𝟵𝟳𝟯 𝟴𝟴 𝟱𝟱 𝟮𝟮 | 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣: 𝟬𝟴𝟲𝟴 𝟱𝟰𝟮 𝟮𝟬𝟵
🌐 Website: www.hyundaithaibinh.vn
📣 Fanpage: fb.com/XeHyundaiThaiBinh.3S
#Hyundai #HyundaiThaiBinh #otoThaiBinh #HyundaiSantaFe #HyundaiKona #HyundaiTucson #HyundaiElantra #HyundaiAccent #HyundaiGrandi10

ƯU ĐÃI THÁNG 11: AN TÂM BỨT TỐC – CHẠM MỐC ĐỈNH CAO

Từ ngày 16/11/2021 cho đến hết 30/11/2021, Hyundai Thái Bình triển khai chương trình ưu đãi tháng 11

 

Tháng 11 đã dần qua, chuẩn bị đón chào năm mới đang tới gần, trong trạng thái bình thường mới tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Dựa vào kinh nghiệm trải qua các đợt dịch bùng phát bất ngờ trước đây, người tiêu dùng Việt Nam đã thực sự hình thành được thói quen bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình thông qua việc tích lũy, mua sắm một cách thông minh, hiệu quả. Trong đó, việc đầu tư để sở hữu một chiếc xe ô tô làm phương tiện di chuyển đã trở thành nhu cầu và mục tiêu của nhiều gia đình Việt ngay sau giãn cách xã hội.

Trước tình hình cả nước đang nỗ lực hồi phục kinh tế, kết hợp phòng chống dịch hiệu quả, với mục tiêu hỗ trợ và đồng hành cùng người tiêu dùng kịp thời sở hữu chiếc xe phù hợp, bảo vệ sức khỏe gia đình với dịch bệnh trước thềm năm mới, Hyundai Thái Bình chính thức triển khai chương trình dành riêng cho tháng 11.

Theo đó, khách hàng khi mua xe tại tất cả các đại lý của Hyundai Thành Công trên toàn quốc sẽ được nhận mức ưu đãi từ 10-50 triệu đồng tùy từng mẫu xe và phiên bản xe.

Chi tiết mức ưu đãi như sau:

STT Mẫu xe Mức hỗ trợ
1 Elantra 40-50 triệu đồng tùy phiên bản
2 Grand i10 (bản cũ) 20 triệu đồng cho tất cả các phiên bản
3 Grand i10 thế hệ mới 2021 10-30 triệu đồng tùy phiên bản
4 Accent 20 triệu đồng cho tất cả phiên bản
5 Kona 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản
6 Tucson 20-40 triệu đồng tùy từng phiên bản

Hyundai Grand i10 sở hữu thiết kế mới mang phong cách thời trang trang, cá tính. Xe được trang bị động cơ Kappa 1.2L cải tiến gia tăng sự bền bỉ, đi kèm các trang bị vượt tầm phân khúc như cân bằng điện tử, điều khiển hành trình Cruise Control, cửa gió điều hòa hàng ghế sau,…Grand i10 có 6 phiên bản, với 3 lựa chọn cho bản sedan và 3 lựa chọn cho hatchback giúp khách hàng có thể lựa chọn dễ dàng sản phẩm phù hợp.

Hyundai Accent nổi bật trong phân khúc sedan hạng B khi là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc 10 tháng đầu năm. Hyundai Accent gây ấn tượng với 4 phiên bản cùng các trang bị tiện nghi như khởi động xe từ xa, đèn tự động, gạt mưa tự động,…

Đồng thời, Hyundai Tucson, Elantra và Kona cũng là những mẫu xe bán chạy, được yêu thích hàng đầu phân khúc tại Việt Nam.

——————————
🏢 HYUNDAI THÁI BÌNH – Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
🚏 204 Lý Thường Kiệt, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình
☎️ 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵: 𝟬𝟵𝟳𝟯 𝟴𝟴 𝟱𝟱 𝟮𝟮 | 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣: 𝟬𝟴𝟲𝟴 𝟱𝟰𝟮 𝟮𝟬𝟵

Cuộc thi “VITAMIN HYUNDAI – Vững Vàng Tái Xuất!”

Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức cuộc thi “Vitamin HYUNDAI” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 VND.

Hòa chung tinh thần lạc quan, ý chí tự chủ động bảo vệ nâng cao sức khỏe của người dân Việt Nam trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời nhằm tri ân các Khách hàng sử dụng xe Hyundai và đặc biệt là mong muốn tạo một sân chơi, chia sẻ cảm xúc, truyền năng lượng sống tích cực đến với tất cả Khách hàng của Hyundai; Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam tổ chức cuộc thi “Vitamin HYUNDAI” với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100.000.000 VND

 • 01 Giải nhất: 30.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời có điểm tổng thể các vitamin cao nhất).
 • 01 Giải nhì: 15.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời có điểm tổng thể các vitamin cao thứ 2).
 • 01 Giải ba: 10.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời có điểm tổng thể các vitamin cao thứ 3).
 • 07 Giải vitamin hay nhất của 7 loại vitamin: Mỗi giải 5.000.000 VNĐ (Vitamin có tổng điểm đánh giá cao nhất của mỗi loại vitamin).

Thể lệ chương trình chi tiết như sau:

1. Đơn vị tổ chức: Công Ty Cổ Phần Liên Doanh Ô Tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV).

2. Đối tượng tham gia:

KH đã sở hữu xe Hyundai du lịch tại thị trường Việt Nam trước thời hạn kết thúc gửi bài dự thi (bao gồm KH đã ký hợp đồng đặt cọc với ĐL).

(*) Không bao gồm cá nhân và người thân trong gia đình (ba mẹ ruột, anh chị em ruột, vợ chồng, con cái) của nhân sự HTV và hệ thống đại lý ủy quyền.

3. Nội dung chi tiết:

3.1. Nội dung cuộc thi

HTV đưa ra 7 vitamin mang tên 7 chữ cái H, Y, U, N, D, A, I tương ứng với 7 ý nghĩa và chủ đề. KH tùy chọn các vitamin và thực hiện các nội dung nhằm nêu bật chủ đề của vitamin đó để thu thập tối thiểu 1 và tối đa 7 vitamin trong thời gian quy định của chương trình, gửi về cho HTV nhanh nhất có thể để tham gia tranh giải thưởng.

3.2. Chủ đề

 • Vitamin H – Hành động chung tay phòng chống dịch Covid: Các hoạt động thể hiện sự chia sẻ, quyết tâm đồng lòng chủ động phòng chống và đẩy lùi Covid.
 • Vitamin Y – Yêu thương gia đình, bạn bè, xã hội: Các hoạt động thể hiện tình yêu thương gửi đến cá nhân hoặc tập thể (gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, xã hội…).
 • Vitamin U – Ứơc mơ và hy vọng: Các hoạt động thể hiện khát vọng, ước mơ ấp ủ dành cho cá nhân hoặc gia đình, bạn bè, xã hội…), hướng để hiện thực hóa ước mơ đã có.
 • Vitamin – Nỗ lực đạt được mục tiêu đề ra: Các hoạt động thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu đã định và đạt được kết quả.
 • Vitamin D – Đổi mới tinh thần, lối sống tích cực: Các hoạt động nhằm nâng cao tinh thần, làm mới bản thân với lối sống, tư duy tích cực.
 • Vitamin A – An toàn là trên hết: Các hoạt động chia sẻ các kiến thức để bảo vệ an toàn khi sử dụng xe Hyundai.
 • Vitamin – In dấu cá nhân: Các hoạt động mang dấu ấn cá nhân, thể hiện phong cách chăm sóc xe Hyundai theo cách đặc biệt nhất.

3.3. Quy định hình thức cho bài dự thi

 • Hình thức: Không giới hạn, đa dạng, tùy chọn theo nhiều hình thức (video, bài viết, bài thơ, bức tranh, hình ảnh, ghi âm…) bảo đảm nội dung đúng chủ đề, thể hiện đúng ý nghĩa của từng vitamin theo quy định.
 • Quy định các hình thức dự thi:

+ Vitamin dự thi theo hình thức bài viết: Độ dài không quá 1000 từ (bài văn, thơ, câu chuyện, ký sự… hài hước, thu hút, có hình ảnh minh họa thể hiện rõ nội dung chủ đề vitamin).

+ Vitamin dự thi theo hình thức video/ ghi âm: Thời lượng không quá 10 phút (quay video tự thực hiện hoặc thực hiện cùng gia đình, bạn bè…1 bài hát, nhảy 1 đoạn nhạc, 1 bài rap, tập 1 môn thể dục thể thao, thực hiện 1 năng khiếu đặc biệt, nấu 1 món ăn, chơi 1 trò chơi, hướng dẫn tính năng của xe Hyundai, vệ sinh xe, rửa xe…).

+ Vitamin dự thi theo hình thức tranh/ ảnh: Không quá 5 hình ( 1 bức tranh tự vẽ/ghép giấy, hoa lá, tranh gạo, tranh cát… mang phong cách riêng, ảnh chụp những khoảnh khắc ý nghĩa đáng nhớ, sinh động… thể hiện chủ đề vitamin).

(*) Nội dung là Video có thể gửi đính kèm trực tiếp file video hoặc có thể đăng tải trên Youtube (gửi đường link youtube trong nội dung bài dự thi), Google drive (gửi đường link chia sẻ trong nội dung bài dự thi)…

3.4. Quy cách bài dự thi gửi về tham gia cuộc thi

Mỗi Khách hàng chủ sở hữu xe/ đứng tên ký hợp đồng, đặt cọc mua xe được tham gia một bài dự thi (mỗi KH được hiểu theo thông tin đăng ký xe hoặc hợp đồngcùngphiếu đặt cọc và chứng minh nhân dân/căn cước công dân).

 • Nội dung – Cách thức gửi bài dự thi

+ Thời gian gửi bài dự thi: từ 08/11 đến 20/11/2021.

+ Đơn vị nhận bài dự thi – KH chọn 1 trong 2 cách thức gửi bài dự thi sau đây:

+ Gửi qua email của chương trình: trian@hyundai.tcmotor.vn

+ Liên hệ các Đại lý ủy quyền của HTV để được hướng dẫngửi bài dự thi về cho Đại lý.

(*) Trường hợp đối tượng KH là KH đã ký hợp đồng đặt cọc mua xe tại ĐL ủy quyền: Khuyến khích KH gửi bài dự thi về cho ĐL đã ký hợp đồng đặt cọc để được hỗ trợ xác nhận hợp đồng, phiếu thu đặt cọc và tham gia gửi bài dự thi tốt nhất.

 • Tiêu đề email: Dự thi “Vitamin HYUNDAI”
 • Nội dung email gồm:

Thông tin Khách hàng: Họ và tên; Số điện thoại; Địa chỉ (có thể gửi thư liên hệ trong giờ hành chính).

Thông tin xe/ hồ sơ xác nhận đặt cọc mua xe: Model xe; Biển số xe (với KH chủ sở hữu xe Hyundai); Hợp đồng và phiếu thu xác nhận đặt cọc ( với KH đã đặt cọc mua xe Hyundai tại ĐL ủy quyền).

Các file đính kèm gồm:

 1. Hình ảnh/ scan giấy đăng ký xe (với KH đã sở hữu xe Hyundai) hoặc hợp đồng và phiếu thu đã đặt cọc mua xe tại ĐL (với KH đã ký hợp đồng đặt cọc mua xe tại ĐL ủy quyền).
 2. Hình ảnh/ scan CMND/ CCCD
 3. Ảnh đại diện (dạng JPG, PNG với kích thước yêu cầu: 1080 x 608 (ảnh chụp của người dự thi hoặc xe Hyundai của người dự thi)
 4. Bài dự thi (video, bài viết, hình ảnh…)

+ Tiêu đề bài dự thi: Tên những vitamin dự thi (Ví dụ: Dự thi Vitamin H, Y, U, N).

+ Nội dung chi tiết bài dự thi bao gồm: tổng hợp tất cả những vitamin người dự thi thực hiện, thu thập được. Mỗi nội dung ghi rõ tên vitamin và chủ đề của vitamin đó (Ví dụ: Vitamin H – Hành động, Vitamin Y – Yêu thương…)

(*) Các thông tin cung cấp cần phải chính xác để BTC kiểm tra và liên hệ nếu KH đạt giải thưởng. Mọi vấn đề sai thông tin, thay đổi người nhận giải so với thông tin đăng ký dự thi ban đầu, BTC có quyền từ chối trao giải.

3.5. Quy chế khác

 • Bài dự thi phải là những nội dung mới, chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram, .. của các tổ chức, cá nhân. Người dự thi không được sử dụng các nội dung dự thi vào mục đích khác cho đến khi kết thúc cuộc thi.
 • Người dự thi cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với các nội dung dự thi của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về bản quyền, Ban tổ chức sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • Sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không mang tính bạo lực, không vi phạm pháp luật Việt Nam.

4. Giải thưởng – Quy cách đánh giá

   4.1. Giải thưởng và điều kiện đạt giải

   a. Hạng mục giải thưởng chính:

 • 01 Giải nhất: 30.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời có điểm tổng thể các vitamin cao nhất).
 • 01 Giải nhì: 15.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời cóđiểm tổng thể các vitamin cao thứ 2).
 • 01 Giải ba: 10.000.000 VNĐ (Bài dự thi tối thiểu 3 vitamin khác nhau, đồng thời có điểm tổng thể các vitamin cao thứ 3).
 • 07 Giải vitamin hay nhất của 7 loại vitamin: Mỗi giải 5.000.000 VNĐ (Vitamin có tổng điểm đánh giá cao nhất của mỗi loại vitamin).

   b. Hạng mục giải thưởng phụ:

 • 01 Giải đủ bộ 7 vitamin HYUNDAI nhanh nhất: 5.000.000 VNĐ ( Bài dự thi thu thập đủ 7 vitamin HYUNDAI và gửi hoàn tất về sớm nhất cho BTC).
 • 01 Giải vitamin được yêu thích nhất (giải bình chọn) : 5.000.000 VNĐ (Vitamin có lượt bình chọn (lượt like) cao nhất trong kết quả bình chọn công khai).

(*) Trường hợp lượt bình chọn bằng nhau: Giải thưởng Vitamin dược yêu thích nhất: HTV sẽ bốc thăm để chọn ra KH đạt giải.

(*) Thời gian dùng để xét giải thưởng được tính bằng thời gian KH gửi email bài dự thi hoàn tất theo đúng quy định đến email trian@hyundai.tcmotor.vn

(*) Mỗi KH chỉ nhận một giải thưởng. Trường hợp trùng nhiều giải thưởng, KH sẽ đạt giải thưởng cao hơn và giải thưởng thấp hơn sẽ được trao cho KH có kết quả cao liền sau.

(*) Riêng đối với đối tượng KH ký hợp đồng đặt cọc mua xe tại ĐL ủy quyền: KH rút cọc và không thực hiện hợp đồng mua xe trong quá trình diễn ra chương trình sẽ không được công nhận giải thưởng khi đạt giải.

(*) Giải thưởng đã bao gồm thuế phí liên quan.

   4.2. Cách thức đánh giá:

Điểm tổng thể của 1 bài dự thi là tổng điểm của các vitamin thành phần trong bài dự thi (bài dự thi có càng nhiều vitamin thì điểm tổng thể sẽ càng cao).

Điểm vitamin thành phần được tính theo từng chủ đề vitamin (7 chủ đề), thang điểm 100 và cách thức tính điểm như sau:

Điểm vitamin thành phần = 30% điểm bình chọn + 70% điểm đánh giá HTV

   a. Điểm bình chọn công khai:

Dựa trên thứ tự thứ xếp hạng bình chọn (lượt like) của vitamin dự thi đó trong từng chủ đề vitamin.

          Điểm bình chọn = (1 / Thứ tự xếp hạng vitamin dự thi) * 100

(*) Trường hợp lượt bình chọn bằng nhau: đồng thứ tự xếp hạng n (n là hạng cao nhất của các vitamin có cùng lượt bình chọn).Thứ tự hạng của vitamin khác tiếp theo sẽ là n+ số lượng vitamin có trùng lượt bình chọn.

(*) Kênh bình chọn công khai: qua ứng dụng Hyundai ME! và website của chương trình.

(*) Người bình chọn được bình chọn 1 lần cho 1 vitamin và có thể bình chọn cho nhiều vitamin khác nhau.

   b. Điểm Ban tổ chức (HTV) đánh giá:

Dựa trên các tiêu chí:

 • Chất lượng nội dung, ý nghĩa thông điệp của vitamin dự thi.
 • Tính đa dạng, độc đáo, sáng tạo, hài hước.
 • Các hoạt động thực hiện có liên quan hoặc xuất hiện hình ảnh xe Hyundai.
 • Khuyến khích mời thêm người thân, bạn bè giúp sức, chung tay thực hiện các chủ đề cùng với người dự thi.

5. Lộ trình chương trình:

 • Tham gia gửi bài dự thi: từ ngày 08/11 đến 20/11/2021.
 • Vòng sơ loại: từ ngày 22/11 đến 24/11/2021.
 • Vòng bình chọn công khai của KH; đánh giá của HTV: từ ngày 25/11 đến 27/11/2021.
 • Thông báo kết quả chung cuộc: dự kiến 09/12/2021

6. Hạng mục quà tặng cho người tham gia gửi bài thi và tham gia bình chọn.

   6.1. Quà tặng cho người tham gia gửi bài thi

Quà tri ân: Gửi tặng tất cả khách hàng có bài tham dự cuộc thi (không bao gồm những KH đã đạt giải thưởng của chương trình).

Qùa tặng tri ân sẽ được gửi qua đường bưu điện theo thông tin đăng ký tham dự cuộc thi của khách hàng.

   6.2. Quà tặng cho người bình chọn may mắn:

HTV sẽ bốc thăm ngẫu nhiên dựa trên danh sách KH tham gia bình chọn.

Số lượng: 10 phần quà

Giá trị: 500,000 đồng/ phần quà (Năm trăm nghìn đồng)

7. Hoạt động trao giải:

 • Khách hàng/ bài dự thi đạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông chính thức của Hyundai Thành Công (Website, fanpage, Hyundai ME) dự kiến vào ngày 09/12/2021.
 • Lễ trao giải dự kiến sẽ được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến diễn ra trong vòng 1 tuần sau khi công bố giải thưởng chung cuộc.
 • Khách hàng đạt giải sẽ được BTC liên hệ mời nhận giải và yêu cầu xác nhận tham dự lễ trao giải.
 • Đối với khách hàng đạt giải thưởng tại hạng mục các giải thưởng chính: yêu cầu có mặt tại lễ trao giải để nhận thưởng. Trường hợp người đạt giải không thể tới tham dự, sẽ cần báo cho BTC. BTC sẽ là người quyết định việc vắng mặt có hợp lệ để nhận giải thưởng không.
 • Đối với khách hàng đạt các giải thưởng khác: BTC sẽ liên hệ xác nhận phương thức nhận thưởng và trao thưởng cho khách hàng (Không bắt buộc có mặt tại lễ trao giải).
 • Khách hàng nhận giải vui lòng xuất trình CMND/ Thẻ căn cước công dân để BTC đối chiếu với thông tin cá nhân của bài dự thi đồng thời xuất trình Đăng ký xe/ hợp đồng và phiếu đặt cọc để đối chiếu thông tin làm căn cứ trao giải.

8. Các quy định chung của cuộc thi

 • Nội dung bài dự thi vi phạm nội quy của Ban tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.
 • Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.
 • Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng các nội dung bài dự thi đạt giải để phục vụ các hoạt động quảng bá tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
 • Người đoạt giải chịu trách nhiệm đóng thuế TNCN theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận giải.
 • Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi trong vòng 3 ngày kể từ ngày công bố kết quả.
 • Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng liên hệ Hotline 1900561212 hoặc email: trian@hyundai.tcmotor.vn

CHĂM SÓC TOÀN DIỆN – AN TÂM DI CHUYỂN

Điều quan trọng nhất đối với bạn khi lái xe là gì? Chắc hẳn đó sẽ là sự an toàn. Cũng giống như chúng ta vậy, một chiếc xe cũng rất cần được kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên để giữ được công suất và độ bền khi vận hành. Đã bao lâu rồi bạn không đưa xế yêu đi tút tát lại phong độ? Vậy thì hãy nhân ngay cơ hội này đưa “người bạn đồng hành” của bạn tới xưởng dịch vụ của Hyundai Thái Bình để nhận được sự chăm sóc tận tình nhất cùng vô số ưu đãi hấp dẫn!!!

ƯU ĐÃI DỊCH VỤ T11/2021: CHĂM SÓC TOÀN DIỆN – AN TÂM DI CHUYỂN

Từ ngày 01/11 đến 30/11/2021, Hyundai Thái Bình xin gửi tới tất cả Quý khách hàng chương trình ưu đãi dịch vụ “CHĂM SÓC TOÀN DIỆN – AN TÂM DI CHUYỂN” với nhiều ưu đã và phần quà giá trị!

➖ Miễn phí kiểm tra hệ thống điện điều khiển bằng thiết bị chuyên dụng GDS mobile.
➖ Miễn phí giao nhận xe tại nhà trong bán kính 10km.
➖ Giảm 10% phụ tùng bảo dưỡng.
➖ Giảm 50% giá nhân công căn chỉnh góc đặt bánh xe.

*Tặng lọc dầu: chỉ áp dụng cho những xe làm bảo dưỡng định kỳ theo các cấp của hãng từ cấp 1 trở lên (không áp dụng với xe làm 1000 km đầu tiên) hoặc làm đầy đủ 1 gói giá trị gia tăng

—–

🏢 HYUNDAI THÁI BÌNH – Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
🚏 204 Lý Thường Kiệt, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình
☎️ 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵: 𝟬𝟵𝟳𝟯 𝟴𝟴 𝟱𝟱 𝟮𝟮 | 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣: 𝟬𝟴𝟲𝟴 𝟱𝟰𝟮 𝟮𝟬𝟵
🌐 Website: www.hyundaithaibinh.vn
📣 Fanpage: fb.com/XeHyundaiThaiBinh.3S
#Hyundai #HyundaiThaiBinh #otoThaiBinh #HyundaiSantaFe #HyundaiKona #HyundaiTucson #HyundaiElantra #HyundaiAccent #HyundaiGrandi10

ƯU ĐÃI ĐẶC QUYỀN – AN TOÀN DI CHUYỂN THÁNG 10

Từ ngày 01.10.2021 đến hết ngày 10.10.2021, Hyundai Hưng Yên – Đại lý ủy quyền của TC MOTOR gửi tới Quý khách hàng chương trình khuyến mại “TRẢ GÓP 0% LÃI SUẤT LÊN ĐẾN 12 THÁNG”. Đặc biệt, trong tháng 10 này, quý khách hàng còn có thể lựa chọn ưu đãi tiền mặt!

Chi tiết chương trình:

 • Thời gian áp dụng: Từ ngày 01.10.2021 đến hết ngày 31.10.2021
 • Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (không áp dụng đối với khách hàng doanh nghiệp)
 • Áp dụng với tất cả các dòng xe du lịch Hyundai

Để biết thêm chi tiết về chương trình xin liên hệ hotline 0886 831 222 hoặc 0934 32 16 16

Hyundai Hưng Yên – Đại lý ủy quyền của TC Motor

CS1: Số 317 Nguyễn Văn Linh, P. An Tảo, TP. Hưng Yên

CS2: Số 18 Nguyễn Văn Linh, Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng Yên

Hotline bán hàng: 0886 831 222 | 0934 32 16 16

Hotline CSKH & Đặt lịch hẹn: 02213 552 556

Hotline Dịch vụ: 0886 107 722 | 0934 31 29 29

Website: https://hyundaihungyen.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/hyundaihungyen

MEMBERSHIP – HYUNDAI THÁI BÌNH

ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ GIA NHẬP “ĐẠI GIA ĐÌNH HYUNDAI

Để tăng thêm sự gắn kết giữa Đại lý và khách hàng đồng thời là cơ hội để chúng tôi thể hiện sự biết ơn tới những quý khách hàng thân thiết với Đại lý, Hyundai Thái Bình triển khai chương trình đăng ký thẻ hội viên thân thiết cùng với nhiều dịch vụ đặc biệt!

Chương trình Hyundai Membership – Hội viên Hyundai

– Cá nhân/Tổ chức sở hữu xe Hyundai đăng ký tham gia chương trình thành công sẽ được cấp tài khoản + thẻ hội viên, và được gọi là Hội viên.

– Mỗi tài khoản/thẻ hội viên được gắn với duy nhất 01 xe Hyundai. Trường hợp KH có sở hữu nhiều xe thì sẽ được đăng ký và cấp các tài khoản + thẻ hội viên độc lập với nhau.

– Hội viên đăng ký chương trình sẽ được nhận những quyền lợi và ưu đãi thiết thực nhất theo từng phân hạng thẻ (Silver, Gold, Platinum) có thể kể đến như sau:

+ Tặng điểm tích lũy để tiêu dùng dịch vụ.

+ Hỗ trợ chăm sóc xe tại nhà, hỗ trợ đưa đón, hỗ trợ cho mượn xe ….

+ Miễn phí rửa xe, cứu hộ …

+ Đặc biệt trải nghiệm phòng chờ hội viên Hyundai

+ Và những quyền lợi hấp dẫn khác

Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng kí chương trình “Membership – Hyundai Thái Bình“, xin vui lòng liên hệ Hotline: 0973 88 55 22 để được tư vấn nhanh nhất!

🏢 HYUNDAI THÁI BÌNH – Đại lý ủy quyền của TC MOTOR
🚏 204 Lý Thường Kiệt, P. Kỳ Bá, TP. Thái Bình
☎️ 𝗞𝗶𝗻𝗵 𝗗𝗼𝗮𝗻𝗵: 𝟬𝟵𝟳𝟯 𝟴𝟴 𝟱𝟱 𝟮𝟮 | 𝗗𝗶̣𝗰𝗵 𝗩𝘂̣: 𝟬𝟴𝟲𝟴 𝟱𝟰𝟮 𝟮𝟬𝟵

Đặt lịch hẹn
Đặt lịch

Báo giá
Báo giá

Đăng ký lái thử
Lái thử

TRANG CHỦ MUA XE LÁI THỬ TRẢ GÓP