Danh sách khách hàng

Chương trình từ thiện của Quỹ Tấm lòng Việt gồm các chuyên mục: Về quê, Cùng em đến trường, Trái tim cho em. Đây là các chương trình gây quỹ từ thiện, hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích nhân đạo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, trẻ em bất hạnh và các trường hợp khác có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ địa phương bị thiên tai, địa phương gặp nhiều khó khăn, vùng sâu, vùng xa xây dựng cầu, đường, các công trình phúc lợi xã hội, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Dưới đây là danh sách nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ từ ngày 16 – 30/9:

STT Ngày Nội dung ủng hộ Số tiền
1 19/11/2021

Gia đình anh C

100000
2 28/11/2021

Anh A ủng hộ

100000